Kapitánské průkazy: Školení VMP, MPZ a plachetnice

Teoretický rozšiřující kurz k získání oprávnění vedení plachetnice probíhá v Českých Budějovicích.
Doba teoretické přednášky je 3 hodiny.
Kurz je dostupný i v online verzi.
Kurz je pouze teoretický – při ploše plachet nad 20 m2 je nutná praxe. Po absolvování kurzu je potřeba složit zkoušku před zástupci Státní plavební správy (koná se v Hluboké nad Vltavou, v Praze, v Děčíně nebo Přerově). Kurzu plachetnice musí předcházet kurz VMP a případně můžete navázat kurzem MPZ (pokud chcete jezdit na plachetnici na moři).