Používání domorodých zbraní

Jaké zbraně používali domorodí lovci?

A jak se s nimi zachází?

To vše se účastníci dozví od Jindřicha Zobla, který má v tomto oboru dlouholetou praxi. Jaké zbraně vyzkoušíte?

Metací prak: vyrobte si jednoduchý kožený prak a naučte se s ním na cíl metat hned několika způsoby.
Prak si odvezete domů, takže si pak můžete v přírodě znovu potrénovat. Lovecký kříž: Naučte se házet jednoduchou vrhací zbraň, která sloužila k lovu drobné zvěře. Bolaso: Tři koule spojené koženými řemeny slouží ke spoutání živého zvířete na dálku, případně k usmrcení opeřené zvěře.
Na živá zvířata nic házet nebudete, zato se naučíte techniku hodu, abyste se trefili na cíl. Bullroarer: Nejen dnes je slovo silnou zbraní.
Bullroarer je destička na provázku, kterou australští domorodci, indiáni a další etnika používali ke komunikaci na velké vzdálenosti.
Takže je to bez nadsázky takový domorodý telefon. Vrhačka oštěpů: Pod názvy atlatl a woomera se skrývá dřevěný nástavec, díky kterému lze oštěpy hodit mnohem dále.
Naučte se dvě techniky hodu a trefte se do cíle na velkou vzdálenost i zblízka.
Také se dozvíte o výrobě nástavců, výměně hrotů i jednotlivých typech oštěpů.